Marcadors Socials
Formulari de contacte

ekey control d'accés biomètric

Obrir les portes és tant simple com lliscar el dit per l’escàner!

¿On estan les meves claus?

Amb freqüència no les trobem quan les necessitem! Mai més ens passarà... ekey® ofereix una solució a aquesta problemàtica. D’aquí endavant la clau sempre viatja amb vostès gràcies a ekey®.. Amb el seu exclusiu producte ekey® TOCAhome, ekey® ens ofereix l’alternativa més confortable i segura comparada amb les clàssiques claus, codis d’accés, targetes etc..

¿En què consisteix ekey®?

ekey® és un sistema de control d’accés físic que escanneja i emmagatzema les empremtes dactilars convertides en un codi numèric. Mentre que per la validació a un dret d’accés, l’usuari rep permís d’accés només si la empremta presentada ens dona una confirmació en el moment de comparar-la amb l’empremta registrada.